OK/OM DX Contest 2011

Info o účasti Vojty - OL5M v OK/OM DX contestu 2011

 

Po loňské účasti OK1KUO (společně s Pavlem OK1UG) jsem tento nádherný závod letos odjel sám na značku OL5M. První tři hodiny jsem místo závodění hlídal děti a v noci jsem cca 6 hodin spal, takže nakonec z toho bylo pouze 15 hodin provozu. Podmínky na horních KV pásmech byly stále velmi dobré a účast stanic mimo OK/OM byla i letos veliká.

 

Dosažený výsledek odpovídá nasazení…

Pásmo             QSO     Mults

160                   67        56

80                   154       120

40                   194       147

20                   239       171

15                   187       130

10                   164       120

Celkem:         1005       744         1 164 360 bodů

 

RIG:

FT-1000MP Mark-V field + PA 750W

ANT:

40-10m    3el. DHF-6

80m       Dipol

160m     Inv. L

SW:

TR4W

 

14.11. 2011       Vojta - OK1GI