Jak žádat o povolení pro majáky - OK1HH

Franta OK1HH mi jako reakci na můj text o majáku OK0EWW poslal text přesného návodu jak žádat o povolení pro neobsluhované stanice.  Já už ho asi hned tak potřebovat nebudu, ale proč to nezveřejnit, třeba se to bude někomu hodit.

Jirka OK1MWW

 


Neobsluhované stanice - pokyny k žádosti na Č

 

 

 

Autor taháku: Franta Janda, OK1HH, mailto:ok1hh@rsys.cz

Úvodem: skoro vše potřebné k sestavení žádosti o povolení stojí na http://www.crk.cz/KONCEC, text doporučuji dobře prostudovat a také si přečíst si vyhlášky, o kterých je v něm zmínka.

Přitom je třeba vzít v úvahu, že ve smyslu Vyhlášky 156/2005 Sb. ze dne 19. dubna 2005 o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikač služby (na http://www.crk.cz/FILES/156_2005C.PDF) je žádáno o neobsluhovanou stanici (§ 6) a tomu odpovídá větší rozsah údaju v žádosti. Údaje jsou definovány v Opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 (na http://www.crk.cz/FILES/OOP_13_07_2005_1.PDF).

V OOP/13/07.2005-1 se žadatele týká zejména pasáž:

(8) Údaje požadované v žádosti o udělení individuálního oprávně k využívání rádiových kmitočtů v radioamatérské službě

a) u klubových stanic a stanic jednotlivců:

1. adresa stanoviště,

2. jméno, příjmení, volací značka a datum narození, v případě klubové stanice se uvedou

údaje hlavního operátora, název, adresa a IČO radioklubu a přikládá se zřizovací listina.

b) u neobsluhovaných stanic:

1. druh provozu,

2. název stanoviště,

3. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842 (s přesností na 1 vteřinu),

4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),

5. požadované kmitočty,

6. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m),

7. vyzařovací charakteristiky anténního systému,

8. azimut a elevace maxima vyzařování,

a mimoto ještě požadovaný výkon.

Poznámka: údaje v řádcích 6. až 8. sice Úrad při povolovacím řízení nevyužije a v praxi nepožaduje, do povolení je neuvádí, jejich uvedení v žádosti však předepisuje OOP. Naopak požadovaný výkon nepožaduje vyhláška, ale zato je třeba v povolovacím řízení a příslušné políčko ve formuláři M, viz dále.

 

 

 

K žádosti doporučuji přiložit úcelne vyplně formulář M: Údaje o rádiovém zařízení amatérské radiokomunikač služby (neobsluhovaná stanice), který najdeme a stáhneme si z http://www.ctu.cz/ctu-online/formulare.html (není to nutné, ale vhodné pro všechny častně).

Do žádosti je třeba uvést druh(y) provozu (například u majáku, vysílajícího CW a PSK31 připadají v úvahu A1A nebo F1A a G2D).

Připravíme si kopii HARECu (a případně i povolení na vlastní stanici jednotlivce), které přiložíme k žádosti (není to nutné, ale vhodné) a CZK 500.- pro vydání nového povolení, anebo CZK 200.- v případě prodloužení. Tento správní poplatek je nutno zaplatit PŘED podáním žádosti na Č (ve které napíšeme údaje o platbě, resp. přiložíme kopii potvrzení). Nové povolení je třeba (a nelze je prodloužit) při změně podstatných údaju, jimž jsou např. QTH (i druhé), QRG, nebo volací značka.

Před odesláním žádosti Č kontaktujeme příslušného koordinátora (OK1VUM pro převaděče, anebo OK1HH pro majáky a paketové uzly). Je to současně cesta nalezení a opravám případných vad žádosti, či jejímu doplně, aby vydání povolení Č prošlo rychle a bez problémů.

Žádost lze podat u Č následujícími čtyřmi způsoby:

- poslat poštou na adresu Č,

- podat na podatelně Č,

- podat elektronicky, ale jen pokud je podepsána elektronickým podpisem ve smyslu zákona,

- nejnověji i poslat z VLASTNÍ (tedy nikoli např. z firemní) datové schránky na datovou schránku Č.

Zdá se toho na první pohled hodně, ale není to složité

73 de Franta, OK1HH

Aktuality
(05.02.2018)

Přidány diplomy za IARU Region I. UHF Contest 2017 pro OK1KUO a OK1KAS

(05.01.2018)

Přidány diplomy za II.subregional 2017 pro OK1KUO a OK1KAS

(20.11.2017)

Přidány diplomy OK1KUO za PD 2017 a dva obrázky do diplomů OK1VOF